Darujte 2 percentá na podporu mládeže

Občianske združenie Obecný športový klub Smolenice Vás chce informovať o možnosti podpory mládežníckeho futbalu v obci Smolenice, kde trénujú deti zo Smoleníc, ale aj širokého okolia v 5 vekových kategóriách od 5 rokov až do 18 rokov.

Všetky takto vyzbierané prostriedky budú použité na nákup športového výstroja, pomôcok, iných nevyhnutných potrieb na tréningový proces.

Tlačivo je potrebné vypísať a spolu s potvrdením o zaplatení dane za rok 2021 odovzdať na príslušnom daňovom úrade. Je tu aj možnosť odovzdať tlačivo trénerovi Vášho dieťaťa.


Predpísané tlačivo môžete vyplniť a vytlačiť na Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


V prípade nejakých otázok Vám radi poradíme. Píšte cez email osk@smolenice.com, alebo nás priamo kontaktujte na m.t.č.+421903696581.


Ako postupovať?

Zamestnanci

– zamestnávateľ vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
– z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane – je to suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.
– vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2% z dane – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
– Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. (alebo odošlite poštou). Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vaše 2% z dane na účet združenia.

Fyzické osoby

– vyplňte si daňové priznanie
– vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,32 EUR.
– V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).
– Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Právnické osoby

– vyplňte si daňové priznanie
– Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,30 eur).
– V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania)
– Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
– Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol vami venovanú sumu na účet združenia.

Obchodné meno alebo názov:Obecný športový klub Smolenice
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Zámocká 359/14, 91904 Smolenice
Právna forma:občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):00688711

OŠK Smolenice