Náš tím OŠK Smolenice vyhral v Trnave Memoriál Františka Foltínyho.

V sobotu 9.11.2013 9:00 hod.sa konal v telocvični Stavebného učilišťa na sídlisku Prednádražie 1 v Trnave nohejbalový turnaj pod názvom Memoriál Františka Foltínyho.

OŠK Smolenice zložilo na turnaj 2 tímy. Okrem nich sa turnaja zúčastnia 2 tímy s Abraháma a 4 tímy s Trnavy.

 

Náš tím vo finále vyhral nad štvornásobným doterajším výhercom turnaja Knihárstvo Hanzlík Trnava.

Stal sa víťazom tohto turnaja a priniesol krásny pohár do zbierky. Gratulujem.