Sami sa rozhodnite kto potrebuje Vaše dane.

Obecný športový klub Smolenice - logo

Obecný športový klub Smolenice - logo

Tak ako minulý rok aj tento sa uchádzame o poukázanie 2% z Vašich daní na podporu mladých športovcov v obci Smolenice. Každému rodičovi by malo záležať na tom aby ich deti mali kde a na patričnej úrovni tráviť voľný čas. Práve šport je tá pravá činnosť. Mnoho detí aj mladých športovcov ho v našom areáli či už pri futbale, nohejbale a na detskom ihrisku počas celého roka trávi.
Minulý rok sa vybralo 448,08 eur.
Prostriedky boli použité dobudovanie detského ihriska, zakúpenie lôpt na trénovanie mládežníckych tímov.
Pokúsme sa spoločne pre naše deti a šport v obci urobiť viac.

Tlačivo na stiahnutie – pdf formát

Postup poukázania 2%

Názov klubu Obecný športový klub Smolenice / OŠK Smolenice
Adresa Zámocká 14, 919 04 Smolenice
Email osk@smolenice.com
Web www.futbal.smolenice.com
Facebook OŠK Smolenice – Facebook

 

Bankové spojenie VÚB a.s.
Číslo účtu 74230212 / 0200
IBAN SK46 0200 0000 0000 7423 0212
SWIFT SUBASKBX