ŠTK nariaďuje všetky neodohrané stretnutia 5. kola, odohrať v týchto náhradných termínoch:

ŠTK nariaďuje všetky neodohrané stretnutia 5. kola, odohrať v týchto náhradných termínoch:

Dospelí – 24.9.2014 o 16:30 hod.

Dorast – 25.9.2014 o 16:30 hod.

Žiaci – 30.9.2014 o 16:00 hod.

Prípravka – 1.10.2014 o 16:00 hod.

V odôvodnených prípadoch po dohode oddielov si môžu stretnutie odložiť do 1.10.2014.