Pomôžu aj vaše 2 percentá!

Milí priaznivci,

aj tento rok si vás dovoľujeme požiadať o darovanie vašich 2 percent daní.

V našom klube veríme, že nielen nám, ale aj každému z vás záleží na dobre investovaných peniazoch, hlavne ak sú investované do zdravia.

Investovanie do samotného športovania a jeho prostredia patrí k najzákladnejším spôsobom budovania zdravia fyzického a aj mentálneho. Chceme vás týmto uistiť, že vás (finančne) táto pomoc nestojí nič a my môžeme vďaka vám a vašej podpore fungovať plnohodnotnejšie.

Financie z 2 % budú použité na zlepšenie športovej prípravy a vybavenia našich členov a areálu, ktorý slúži a bude k dispozícii vám všetkým.

Zo srdca ĎAKUJEME za podporu,
OŠK Smolenice


A ako na to?

Na základe “Potvrdenia o zaplatení dane” vyplňte tlačivo “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane” a obidve tlačivá zaneste do 30. apríla 2019 na daňový úrad v mieste vášho trvalého pobytu, prípadne odovzdajte trénerovi,

Pozor! Ak si daňové priznanie podávate sami, tzn. nerobí to za vás váš zamestnávateľ, tlačivá je potrebné zaniesť na daňový úrad už do 31. marca 2018.
Tlačivá na stiahnutie


Naše občianske združenie

Názov: Obecný športový klub Smolenice, o.z.
Adresa: Zámocká 14, 919 04 Smolenice
Email: osk@smolenice.com
Web: www.futbal.smolenice.com
Facebook: OŠK Smolenice

Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 74230212 / 0200
IBAN: SK46 0200 0000 0000 7423 0212
SWIFT: SUBASKBX