Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2014, Vám praje OŠK Smolenice.

spoločná foto

 

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2014 Vám praje OŠK Smolenice. Ďakujeme za podporu v roku 2013.