Darujte 2 percentá na podporu mládeže

Občianske združenie Obecný športový klub Smolenice vás chce informovať o možnosti podpory mládežníckeho futbalu v obci Smolenice, kde trénujú deti zo Smoleníc, ale aj širokého okolia v 6 vekových kategóriách od 5 rokov až do 19 rokov.

Všetky takto vyzbierané prostriedky budú použité na nákup športového výstroja, pomôcok či iných nevyhnutných potrieb na tréningový proces.

Tlačivo je potrebné vypísať a spolu s potvrdením o zaplatení dane za rok 2023 odovzdať na príslušnom daňovom úrade. Je tu aj možnosť odovzdať tlačivo trénerovi Vášho dieťaťa.


Predpísané tlačivo môžete vyplniť a vytlačiť na Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby


V prípade nejakých otázok Vám radi poradíme. Píšte na email osk@smolenice.com, na náš facebook alebo nás priamo kontaktujte na m.t.č. +421903696581 (Radoslav Janurík – prezident klubu)


Ako postupovať?

Zamestnanci

– do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
– z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane (táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR)
vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (o poukázaní 2% z dane – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
– Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. (alebo odošlite poštou). Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli vaše 2% z dane na účet združenia.

Fyzické osoby

– vyplňte si daňové priznanie
– vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (minimálna suma však musí byť 3,32 EUR).
– – Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2024 na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol vami venovanú sumu na účet združenia.

Právnické osoby

– vyplňte si daňové priznanie
– Vypočítajte si Vaše 1,5% z dane z príjmov právnickej osoby. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,30 eur).
– Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2024 na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol vami venovanú sumu na účet združenia.

Obchodné meno alebo názov:Obecný športový klub Smolenice
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Zámocká 359/14, 91904 Smolenice
Právna forma:občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):00688711

Ďakujeme za akúkoľvek podporu.
OŠK Smolenice