Ivko, budeš nám chýbať…

S hlbokou ľútosťou a zármutkom v srdci vám oznamujeme, že dnes v sobotu 30. januára 2021 v ranných hodinách nás nečakane opustil vzácny a dlhoročný priateľ, člen nášho klubu a jeho priam neodmysliteľná súčasť Ivan Ivanovič. Odpočívaj v pokoji Ivko.

Česť Tvojej pamiatke a v mene OŠK Smolenice úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a blízkym.

Pridaj komentár